Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Інформація щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

Додаток

до листа ДСА України

від 28.08.201515-15335/15
 

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору 

Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

          -    Дата документа;

          -    Отримувач коштів (Назва Управління ДКСУ);

          -    Код отримувача (код за ЄДРПОУ - Код управління ДКСУ);

          -    Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

          -    Код банку отримувача (МФО);

          -    Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

          -    Назва платника (для юридичної особи), ШБ та адреса (для фізичної особи);

          -    Призначення платежу.

При сплаті судового збору поле Призначення платежу розрахункового документа заповнюється таким чином:

          -    службовий код (знак):         (зірочка);

          -    розділовий знак:        (крапка з комою);

          -    код ознаки судового збору: 101;

          -    розділовий знак:        (крапка з комою);

        -    код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

         -    розділовий знак:        (крапка з комою);

         -    роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

Судовий збір, за позовом____________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача),_______________________________________ (назва суду, де розглядається справа). Використання символу не допускається.

 

Приклад заповнення:

*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П, Барський районний суд Вінницької області

 

  

           

Начальник управління

            інформатизації судів та судової статистики                                                               О. Слоніцький