Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Затверджую

Голова Шевченківського

районного суду м. Львова

Г. Б. Білінська

12 січня 2016 р.

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку в Шевченківському районному судім. Львова

 

 

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в буднику правосуддя (падалі Правила) визначають тривалість робочого часу і режим роботи працівників, а також вимоги щодо його дотримання.

1.2. Правила мають загальний характер, є обов'язковими для виконання всіма працівниками управління, громадянами, представниками підприємств, установ і організацій при перебуванні в приміщенні суду.

 

2.   РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

2.1. Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень, у т.ч.:

-  понеділок, вівторок, середа, четвер - з 9.00 год. - 18.00 год.;

-  п'ятниця - з 9.00 год. - 16.45 хв. год.;

-  обідня перерва - з 13.00 год. - 13.45 год.;

-  вихідні дні - субота та неділя.

Вихід на роботу фіксується за підписом працівника у журналі обліку, який ведеться в будинку правосуддя.

 

Прийом громадян проводиться:

Головою суду - Білінською Галиною Богданівною:

-  щоп’ятниці з 9.год. 00 хв. - 10 год. 00 хв.

Заступником голови суду - Кавацюком Василем Івановичем:

-  щосереди з 17 год. 00 хв. - 18 год.00 хв.

2.1.1 Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов'язані за наказом голови суду чи заступників голови суду виходити на роботу вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

2.2. Працівники суду зобов'язані:

2.2.1 раціонально використовувати робочий час з метою виконання покладених на них службових обов'язків;

2.2.2 зберігати державну таємницю, не розголошувати інформацію про громадян яка стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає розголошенню;

2.2.3 постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

2.2.4 проявляти ініціативу у роботі;

2.2.5 бережливо ставитися до державного та комунального майна;

2.2.6 економно використовувати витратні матеріали та фінансові ресурси, пов'язані з утриманням і експлуатацією приміщень та обладнання;

2.2.7 не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;

2.2.8 на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;

2.2.9 залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію;

2.2.10 дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці;

2.2.11 використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.

2.3. Працівникам суду забороняється:

2.3.1 брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, державної служби, ускладнюють функціонування управління;

2.3.2 вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища, з корисливою метою, а також діяння, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

2.3.3 виявляти упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об'єднання громадян або конкретної особи всупереч інтересам служби.

2.4. Голова суду, заступники голови суду та керівник апарату суду зобов'язані:

2.4.1 правильно організовувати робочий час та його облік;

2.4.2 покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць;

2.4.3 забезпечити належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію та створити необхідні умови для збереження дорученого працівникам майна;

2.4.4 забезпечити використання наданої ТУ ДСА в Львівській області оргтехніки за призначенням.

 

3.     ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

3.1. Вхід у приміщення будинку правосудця здійснюється у такому порядку:

-  з 8.00 год.

3.1.1 для працівників суду-за службовими посвідченнями;

-  з 9.00 год.

3.1.2 для працівників інших державних органів - за службовими посвідченнями;

3.1.3 длядепутатів рад усіх рівнів - за депутатськими посвідченнями;

3.1.4 для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з керівництвом управління;

3.1.5 для делегацій, що прибувають в будинку правосуддя у супроводі відповідальних працівника ТУ ДСА, ДСА України, керівників апеляційного суду, голів судів;

-  з 10.00 год.

3.1.6 вільний вхід для всіх зацікавлених осіб згідно графіку прийому громадян та згідно отриманих повісток та викликів на судові засідання;

3.2. Вхід відвідувачів з великогабаритними речами (крім жіночих сумочок, барсеток, папок та портфелів) - обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання у кімнату працівнику судової міліції.

3.3. Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі і не представлені охоронцеві.

3.4. Вільний вхід відвідувачів у будинок правосудця припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19 00 год. з дотриманням вимог цих Правил.

3.5. Технічний персонал допускається у приміщення за посвідченнями перед початком робочого дня з 6.00 год. і після закінчення робочого дня до 21.00 год. Прибирання службових приміщень проводить при зачинених дверях кабінетів.

3.6. Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на керівництво суду відповідно до наказу про закріплення приміщень.

3.7. Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних запишаються у співробітників судової міліції.

3.8. Під час несення служби працівник судової міліції забезпечує пропускний режим, не допускає на пост сторонніх осіб і скупчення громадян у вестибюлі. Слідкує за тим, щоб у вестибюлі працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

3.9. Паління у приміщеннях управління дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях. Паління в приміщені суду заборонено, якщо з технічних причин місце для паління на виділено.

3.10. Працівники судової міліції ведуть журнал обліку осіб, що перебувають у будинку правосудця після 19.00 год.

3.11. Працівники судової міліції здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та Інструкції, затвердженої у встановленому порядку.

3.12. Працівники судової міліції зобов'язані здійснювати постійний нагляд за особою, яка перебуває піц вартою, в приміщенні суду.


4.     ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

4.1. В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду (прийом позовних заяв проводиться помічниками суддів згідно графіку щоденно з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., прийом громадян (видача копій рішень, вироків, постанов) в цивільній, кримінальній, адміністративній канцеляріях та архіві суду проводиться кожної середи з14год.00хв. до 18 год. 00. хв. та кожної п’ятниці з 14 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.

В останній передзвітний тиждень канцелярії прийому не проводять.

4.2. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства.

 

5.     КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

5.1. Контроль за виконанням Правил покладається на голову суду та заступників голови суду та керівника апарату суду.

5.2. Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника судової міліції.

5.3. Працівники суду за невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на них цими Правилами притягуються до дисциплінарної і несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.4. До громадян, які допускають порушення цих Правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:

5.4.1 зауваження;

5.4.2 випровадження з будинку правосуддя;

5.4.3притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

5.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у будинку правосудця на видному місці.

5.6. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.