Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Інформація про суд

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛЬВОВА

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12

  e-mail: inbox@sh.lv.court.gov.ua

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Діяльність судів на території Галичини нерозривно пов'язана з її історією.

На початку XX століття Галичина перебувала під владою Австро-Угорщини, тут діяв конституційний лад австрійської держави та існувала австрійська судова система, яка регламентувалась законом про судоустрій від 21 грудня 1867 року.

Система загальних судів складалась з:

- повітових судів, що розглядали дрібні цивільні та кримінальні справи;

- окружних судів, які були першою інстанцією для решти кримінальних справ;

- апеляційних судів, в котрих правосуддя відправлялось в складі трьох суддів і які були апеляційною інстанцією для окружних судів, а також здійснювали судове управління на території свого округу;

- Найвищого Суду у Варшаві, а за Австрії - у Відні, що був касаційною інстанцією;

- могли створюватись військові польові суди на підставі австрійського закону від 23 травня 1873 року, коли мова йшла про заворушення, бунти тощо.

Описана система судових органів зберігалась на території Галичини і в період належності її до Польщі. В 1928 році прийняттям закону про судоустрій для всієї Польщі було запроваджено єдину судову систему. Система судів виглядала наступним чином: гродські, окружні, апеляційні суди, Найвищий Суд. У 1936 році в Польщі було 548 гродських, 45 окружних, 7 апеляційних (у тому числі один для Східної Галичини) судів.

Організаційне керівництво судами здійснювали їх голови. Крім того, голова окружного суду здійснював нагляд над гродськими судами, а голова апеляційного суду - над окружними й гродськими судами.

Усі судді призначались на посади президентом держави за поданням міністра юстиції. Кандидат на посаду судді повинен був мати вищу юридичну освіту, досягти 25 річного віку та обов’язково пройти трирічну судову практику й успішно скласти кваліфікаційний іспит.

В 1939 році внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа землі Західної України відійшли до СРСР.

В грудні 1939 року було утворено Шевченківський район м. Львова. З того часу замість Тимчасового управління м. Львова почала діяти Львівська міська рада та районні виконкоми м. Львова – Залізничного, Центрального, Червоноармійського та Шевченківського районів, склад яких був затверджений Львівським обласним виконавчим комітетом. 15 грудня 1940 року відбулись вибори до Рад депутатів трудящих новостворених районів м. Львова.

Народні суди в м. Львові було організовано у відповідності до Наказу Народного Комісара Юстиції УРСР від 23.12.1939 р., які повинні були розпочати свою роботу з 01.01.1940 р., але не пізніше 15.01.1940 р. На території Шевченківського району м. Львова утворено народні суди восьми дільниць. Народні суди 5-ої та 3-ої дільниць Шевченківського району м. Львова через незабезпеченість приміщеннями розпочали свою діяльність у квітні 1940 р.

Контроль за роботою народних судів (зокрема, дотримання строків, своєчасність звернення судових рішень до виконання та ін.), організація виборів народних суддів покладалось на управління Народного комісаріату юстиції при обласних Радах депутатів трудящих, положення про які було затверджено постановою Раднаркому УРСР від 27.12.1939 р. №1586.

До 1948 р. народні судді обирались та призначались райвиконкомами, з 1948 р. по 1960 р. - обирались на основі загального виборчого права строком на 3 роки.

Після окупації Львівської області німецько-фашистськими військами в липні 1941 р. на цій території було створено дистрикт Галіція, який входив до складу Краківського генерал-губернаторства. Нагляд за діяльністю судів здійснював відділ юстиції, який діяв в складі створеного губернаторства дистрикту Галіція. За розпорядженням Краківського генерал-губернаторства від 01 серпня 1941 р. в дистрикті введено дві системи судів – німецькі суди, які розглядали справи німецького і ненімецького населення та ненімецькі суди, які розглядали справи тільки ненімецького населення. Ненімецьке судочинство мало свою систему судів, яка відповідала польському судочинству, застосовувала польські кодекси законів та розпорядження генерал-губернатора. Суди виносили рішення "Іменем Права". У Львові діяв Апеляційний суд у Львові, окружні та міські суди. Міський суд у Львові почав діяти 20.11.1941 р., окружний - 08.12.1941 р.

В липні-серпні 1944 р. після звільнення західних областей України від німецької окупації почалось відновлення роботи органів влади та народних судів. Вже 11.08.1944 р. була видана постанова Ради народних комісарів УРСР за №994 "Про забезпечення приміщеннями народних судів УРСР", якою зобовязано голів виконавчих комітетів областей, міських і районних Рад депутатів трудящих, забезпечити народні суди приміщеннями до 01.09.1944 р.

Як зазначалось вище в період 1940-1941 рр. на території Шевченківського району м. Львова діяли народні суди восьми дільниць, які продовжили свою роботу з 1944 р. по 1960 р. Відомо, що народний суд 1-ої дільниці Шевченківського району м. Львова знаходився за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 20, народний суд 2-ої дільниці - м. Львів, пл. Торгова, 14, народний суд 3-ої дільниці - м. Львів, вул. Тесленка, 7, народний суд 4-ої дільниці - м. Львів, пл. Перемоги, 4, народний суд 5-ої дільниці - м. Львів, вул. Голуховських, 14, народний суд 6-ої дільниці - м. Львів, вул. Домбровського, 3.

В народних судах Шевченківського району м. Львова протягом згаданих вище періодів працювали народні судді: Сосновська А.М., Хоменко Ю.П., Півоваров В.Г., Лаврентьєва Н.В., Клювак В.П., Мельніков С.С., Копистянський С.І., Курдидик В.В., Ісаєнко М.М. та інші.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 25.03.1946 р. управління НКЮ УРСР при обласних Радах депутатів трудящих перетворено в управління Міністерства юстиції УРСР при обласних радах депутатів трудящих з аналогічними повноваженнями.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30.08.1956 р. "Про розширення прав обласних судів і ліквідацію управлінь Міністерства юстиції УРСР при обласних Радах депутатів трудящих" ліквідовано управління Міністерства юстиції УРСР при обласних Радах депутатів трудящих. В зв’язку з цим, обласним судам було надано право проводити ревізії народних судів і здійснювати контроль за всією їх діяльністю.

17.06.1958 р. відбулось розширення меж Шевченківського району м. Львова шляхом приєднання до нього частини території ліквідованого 13.06.1958 р. Червоноармійського району м. Львова. Пізніше, 10.01.1963 р. до Шевченківського району м. Львова віднесено Брюховицьку селищну раду Львівської області.

У відповідності до ст.1 Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР", який було прийнято 30.06.1960 р. третьою сесією Верховної Ради УРСР п’ятого скликання, яка передбачала, що правосуддя в Українській РСР здійснюється Верховним судом Української РСР, обласними судами і районними (міськими) народними судами, на території Шевченківського району м. Львова почав діяти Шевченківський районний народний суд м. Львова. У відповідності до ст. 21 даного Закону народні судді обирались громадянами району на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п’ять років.

Аналогічні положенням Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР" від 30.06.1960 р. щодо системи судів містив і Закон Української РСР "Про судоустрій Української РСР" від 05.06.1981 р., яким також залишено наведений вище порядок обрання народних суддів.

Законом України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР" від 24.02.1994 р. до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР" від 05.06.1981 р. внесено зміни. В ст. 20 даного Закону визначено, що в систему загальних судів України входять районні (міські) суди (без слова "народні").

На виборах, які відбулись 18.12.1960 р., народними суддями Шевченківського районного народного суду м. Львова було обрано Максьонова М.П. – головою суду, Васильєву Є.І., Клювака В.П., Копистянського С.І.

В період з 1960 р. по сьогоднішній день Шевченківський районний суд м. Львова очолювали:

Максьонов Михайло Пантелійович, якого було затверджено головою Шевченківського районного народного суду м. Львова рішенням виконкому Шевченківської районної ради депутатів трудящих від 19.12.1960 р. №1421, обраний 18.12.1960 р.;

Клювак Василь Петрович, затверджений виконкомом Шевченківської районної ради депутатів трудящих м. Львова, приступив до виконання службових обов’язків голови суду з 18.12.1970 р. згідно наказу голови Львівського обласного суду №54 від 18.12.1970 р. Наказом голови Львівського обласного суду №26-к від 21.06.1982 р. Клювака В.П. було звільнено з посади голови суду;

Гловацький Іван Юхимович, на якого наказом голови Львівського обласного суду за №27-к від 21.06.1982 р. було покладено виконання обов’язків голови суду, працював на посаді голови суду до 1990 р.;

Дякович Віктор Петрович, згідно наказу начальника управління юстиції №28-К від 20.06.1990 р. з цього числа приступив до виконання службових обов’язків голови Шевченківського районного народного суду м. Львова, займав посаду голови суду до 23.02.1999 р.;

Донченко Юрій Володимирович – призначений головою Шевченківського районного суду м. Львова Указом Президента України від 25.05.1999 р. №568/99 "Про переведення суддів та призначення голів деяких судів" та займає дану посаду по теперішній час.

Суддями Шевченківського районного суду м. Львова в період з 1960 року по сьогоднішній день також працювали:

     -       з 1960 р. по 2001 р. - Васильєва Є.І., Копистянський С.І., Ольшанський Л.В., Покотілова М.С., Винар С.І., Куліда Ф.Г., Государський В.Ф., Микієвич М.М., Брух Б.І., Ольшанський О.В., Колотуша В.М., Антонова Л.О., Івасюта М.І., (до 01.04.2008 р.) Приколота Ю.А. (з 25.01.2001 р. помічник голови суду), Малишева Г.М., Дикунська С.Я., Лєсний С.Є., Зубарєва К.П., Петричка П.Ф., Кавацюк В.І., Білінська Г.Б., Луців-Шумська Н.Л., Свірідова В.В., Зима І.Є.;

     -       з 2002 р. по теперішній час суддями Шевченківського районного суду м. Львова працюють Заверуха О.Б. (до 27.03.2008 р.), Донченко Ю.В., Свірідова В.В., Малех І.Б. (до грудня 2011 року), Білінська Г.Б., Зима І.Є., Луців-Шумська Н.Л., Кавацюк В.І., Глинська Д.Б., Баєва О.І., Невойт П.С.

       -       з 29. 01.2010 року по даний час в Шевченківському районному суді м. Львова працює суддею Едер П.Т., а з 04.02.2010 року – Єзерський Р.Б.

Шевченківський районний суд м. Львова з 1968 року займає приміщення в будівлі, що знаходиться по вул. Січових Стрільців, 12 в м. Львові. На даний час загальна площа, яку займає суд, 911,2 кв.м.

Станом на 2012 р. штат Шевченківського районного суду м. Львова складається з 56 працівників, з них: 12 суддів, керівник апарату суду, помічник голови суду, помічник заступника голови суду, 12 помічників суддів, 3 консультанти суду, старший секретар суду, а також судові розпорядники, секретарі судових засідань, секретарі суду та інші працівники.

За період з 2002-2012 рр. помічниками суддів працювали – Баєва О.І., Бак М.Д., Ковальський М.М., Костецький Н.В., Нор Н.М., Павлів В.Р., Буковинська С.В., Бучуляк О.П., Бакаїм М.В., Гапаляк О.М., Стефак С.О., Євсєєва К.С., Костюк У.І., Логін Є.В., Журавель Н.Ю., Дяків А.І., Чорний І.Я., Федорович І.В., Безанюк Т.С., Попівняк Л.М., Ванівський Ю.М.. Консультантами суду були – Потабенко В., Слиш О., Журавель Н.Ю., Пелех О.М., Чорний І.Я., Галоян К.Л., Бучуляк О.П.. Старшими секретарями суду працювали - Буковинська С.В., Янків Н.І., Пона Ю.Е., Непший Я.В. З 2005 року керівник апарату суду – Янків Н.І., а з 2010 року – Савула О.А. працює заступником керівника апарату суду.

У період з 03.03.1961 р по 05.12.2005 р. в Шевченківському районному суді м. Львова на посаді кур'єра-прибиральниці працювала Котвіцька Т.В.

Шевченківський районний суд м. Львова займає вагоме місце серед судів м. Львова та Львівської області щодо кількості розглянутих кримінальних, цивільних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення, є одним із кращих судів Львівської області за професійним рівнем здійснення правосуддя та організацією роботи.

Вик.: Бак М.Д., Костюк У.І. , Янків Н.І.